Νομοθεσία & Χρήσιμα Links

Η νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που διέπει τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2019/947 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2019/945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2020/639 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2020/1058 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
για κατόχους Α2
[ 3ήμερα τμήματα, 1 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23 - 25 Φεβρουαρίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29 - 31 Μαρτίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
[ 6ήμερα τμήματα, 2 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23
-25  Φεβρουαρίου & 01-03 Μαρτίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29
-31 Μαρτίου & 05-07 Απριλίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470