Χρήσιμα Links

Το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ
(Κανονισμοί Πολιτικής Αεροπορίας – ΦΕΚ)

Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ

Κανονισμός Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ

Εξεταστέα ύλη για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στη Σ.ΠΟ.Α. για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ

Καθορισμός παραβόλων – Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ

Η επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα ΣμηΕΑ

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις από την  επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα ΣμηΕΑ

Η εφαρμογή Drone Aware – GR (DAGR) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την υποβολή σχεδίου πτήσης ΣμηΕΑ

Ερωτηματολόγιο Υποψηφίων Χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

X