Εκπαίδευση Ειδικής Κατηγορίας

Ολοκληρωμένα Πακέτα Εκπαίδευσης στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)

Ολοκληρωμένα πακέτα Θεωρητικής και Πτητικής Εκπαίδευσης στα Τυποποιημένα Σενάρια της Ευρωπαϊκής Ειδικής κατηγορίας σε συμφερότερες τιμές.

Τιμή: από 850 € έως 1300 €

Θεωρητική Εκπαίδευση στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)

Θεωρητική εκπαίδευση και εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού “Θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια” που απαιτείται για πτήσεις STS-01 / STS-02 και PDRA-S01 / PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 600 € (για μη κατόχους Α2) / 440 € (για κατόχους Α2)

Πτητική Εκπαίδευση στο Τυποποιημένο Σενάριο STS-01

Πτητική εκπαίδευση και αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού “Ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-01” που απαιτείται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 και Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S01 στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 350 €

Πτητική Εκπαίδευση στο Τυποποιημένο Σενάριο STS-02

Πτητική εκπαίδευση και αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού “Ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-02” που απαιτείται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-02 και Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 650 €

Πτητική Εκπαίδευση και στα δύο Τυποποιημένα Σενάρια
(STS-01 & STS-02)

Πτητική εκπαίδευση και αξιολόγηση για την απόκτηση των πιστοποιητικών “Ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-01” και “Ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-02” που απαιτούνται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 / STS-02 και Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S01 / PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 840 €

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
για κατόχους Α2
[ 3ήμερα τμήματα, 1 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23 - 25 Φεβρουαρίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29 - 31 Μαρτίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
[ 6ήμερα τμήματα, 2 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23
-25  Φεβρουαρίου & 01-03 Μαρτίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29
-31 Μαρτίου & 05-07 Απριλίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470