Ολοκληρωμένα πακέτα Εκπαίδευσης σε Τυποποιημένα Σενάρια

Ολοκληρωμένο Πακέτο Εκπαίδευσης STS-01

Ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει την υποχρεωτική Θεωρητική και Πτητική εκπαίδευση & εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών

  • “Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)”
  • “Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-01”

που απαιτούνται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 ή Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S01 στην Ειδική κατηγορία.

Ολοκληρωμένο Πακέτο Εκπαίδευσης STS-02

Ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει την υποχρεωτική Θεωρητική και Πτητική εκπαίδευση & εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών

  • “Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)”
  • “Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-02”

που απαιτούνται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-02 ή Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Ολοκληρωμένο Πακέτο Εκπαίδευσης STS-01 & STS-02

Ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει την υποχρεωτική Θεωρητική και Πτητική εκπαίδευση & εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών

  • “Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)”
  • “Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-01”
  • “Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-02”

που απαιτούνται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 & STS-02 ή Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S01 & PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
για κατόχους Α2
[ 3ήμερα τμήματα, 1 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23 - 25 Φεβρουαρίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29 - 31 Μαρτίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
[ 6ήμερα τμήματα, 2 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23
-25  Φεβρουαρίου & 01-03 Μαρτίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29
-31 Μαρτίου & 05-07 Απριλίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470