Πρακτική Εκπαίδευση και Αξιολόγηση σε Τυποποιημένα Σενάρια (Standard Scenarios, STS)

Τι είναι τα Πιστοποιητικά πρακτικών δεξιοτήτων STS ?

Για πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ειδική Κατηγορία με Τυποποιημένα Σενάρια (ή παράγωγα PDRA) το πιστοποιητικό της θεωρίας από μόνο του δεν επαρκεί.
Θα πρέπει κάνετε και πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση στις πτητικές λειτουργίες του αντίστοιχου Τυποποιημένου Σεναρίου, ώστε να αποκτήσετε το «Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-01» ή / και το «Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-02»

Ποιά πρακτική εκπαίδευση
πρέπει να κάνω ?

Έχοντας ολοκληρώσει τη θεωρητική εκπαίδευση (που είναι κοινή και για τα δύο Τυποποιημένα Σενάρια), η επιλογή της πρακτικής εκπαίδευσης έχει να κάνει με το ποιό Τυποποιημένο Σενάριο ταιριάζει περισσότερο στις πτήσεις που κάνετε.

Standard Scenario STS-01

To Standard Scenario STS-01 (και PDRA-S01) καλύπτει ενδεικτικά:

 • Όλες τις VLOS πτήσεις εντός αστικής περιοχής και κοντά σε κόσμο με ΣμηΕΑ που το βάρος του ξεπερνά τα 2kg  (απαγορεύονται στην ανοιχτή κατηγορία).
 • Όλες τις VLOS πτήσεις ψεκαστικών ΣμηΕΑ (απαγορεύονται στην ανοιχτή κατηγορία).

Συνήθεις εφαρμογές:

Μικρής σχετικά εμβέλειας εργασιές Κινηματογραφίας, Φωτογραμμετρίας, Γεωργίας ακριβείας, Αγροψεκασμών, Επιτήρησης & Επιθεώρησης, Μεταφορών φορτίου κλπ.

Drones με ετικέτα αναγνώρισης κλάσης

Οι πτήσεις με τυποποιημένο σενάριο STS-01 γίνονται μόνο με ΣμηΕΑ που φέρει ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (C5).
Οι πτήσεις με PDRA-S01 μπορούν να γίνουν και με ΣμηΕΑ που δεν φέρει ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (C5), αλλά πληροί παρόμοιες προδιαγραφές.

Standard Scenario STS-02

To Standard Scenario STS-02 (και PDRA-S02) καλύπτει ενδεικτικά:

 • EVLOS / BVLOS πτήσεις με παρατηρητές εναέριου χώρου πάνω από ελεγχόμενο τμήμα εδάφους σε αραιοκατοικημένο περιβάλλον (απαγορεύονται στην ανοιχτή κατηγορία).

Συνήθεις εφαρμογές:

Μεγαλύτερης εμβέλειας εργασίες Φωτογραμμετρίας, 3d Mapping, Γεωργίας ακριβείας / Αγροψεκασμών, Επιτηρήσεις, Επιθεωρήσεις, Κινηματογραφία, Μεταφορές φορτίου κλπ.

Drones με ετικέτα αναγνώρισης κλάσης

Οι πτήσεις με τυποποιημένο σενάριο STS-02 γίνονται μόνο με ΣμηΕΑ που φέρει ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (C6).
Οι πτήσεις με PDRA-S02 μπορούν να γίνουν και με ΣμηΕΑ που δεν φέρει ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (C6), αλλά πληροί παρόμοιες προδιαγραφές.

Συχνές Ερωτήσεις – FAQ

Η εκπαίδευση σε Τυποποιημένα Σενάρια της Ευρωπαϊκής Ειδικής Κατηγορίας απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες, μια και δίνει τη δυνατότητα για πτητικές λειτουργίες που απαγορεύονται λόγω των περιορισμών που θέτει η ανοιχτή κατηγορία (πχ. αγροψεκασμοί, πτήσεις BVLOS, πτήσεις με > 4kg ΣμηΕΑ σε αστικό περιβάλλον κοντά σε ανθρώπους κλπ.)

Όχι, δεν επαρκεί από μόνο του. Σύμφωνα με τον Κανονισμό πρέπει να έχετε και το πιστοποιητικό Θεωρητικής Επάρκειας στα Τυποποιημένα Σενάρια για να είστε νόμιμος.

Τα πτητικά μαθήματα STS-01 & STS-02 γίνονται με τα ασφαλισμένα ΣμηΕΑ της Σχολής σε ασφαλή περιοχή που να καλύπτει τις απαιτήσεις των Τυποποιημένων Σεναρίων STS-01 & STS-02. Η εκπαίδευση γίνεται μέσα σε 1 ΠΣΚ (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) και ώρες 09:00 με 16:00. Την τελευταία μέρα (Κυριακή) θα πραγματοποιηθεί η πτητική εξέταση / αξιολόγηση (Skill Test) από τον αρμόδιο Αξιολογητή. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική και τις 3 μέρες.

Η πτητική εκπαίδευση STS-01 περιλαμβάνει:

 1. Επιχειρησιακός σχεδιασμός, παράμετροι εναέριου χώρου και αξιολόγηση κινδύνου στην τοποθεσία.
 2. Επιθεώρηση και ρύθμιση ΣμηΕΑ προ πτήσης
 3. Γνώση των βασικών ενεργειών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων των προβλημάτων με το ΣμηΕΑ, ή σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης στον αέρα στη διάρκεια της πτήσης.
 4. Αποτελεσματική παρακολούθηση και διατήρηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε απόσταση οπτικής επαφής (VLOS)
 5. Εκτέλεση ορθών και ελεγχόμενων ελιγμών πτήσης σε διαφορετικά σχετικά ύψη και αποστάσεις, αντιπροσωπευτικών του αντίστοιχου σεναρίου STS-01
 6. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης και των περιορισμών αντοχής του ΣμηΕΑ
 7. Απενεργοποίηση και ασφάλιση του ΣμηΕΑ
 8. Επιθεώρηση μετά την πτήση και καταγραφή τυχόν δεδομένων που σχετίζονται με τη γενική κατάσταση του ΣμηΕΑ
 9. Debriefing

Η πτητική εκπαίδευση STS-02 περιλαμβάνει:

 1. Επιχειρησιακός σχεδιασμός, παράμετροι εναέριου χώρου και αξιολόγηση κινδύνου στην τοποθεσία.
 2. Επιθεώρηση και ρύθμιση ΣμηΕΑ προ πτήσης
 3. Γνώση των βασικών ενεργειών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων των προβλημάτων με το ΣμηΕΑ, ή σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης στον αέρα στη διάρκεια της πτήσης.
 4. Αποτελεσματική παρακολούθηση και διατήρηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε απόσταση πέραν της οπτικής επαφής (BVLOS)
 5. Πτητικές λειτουργίες με παρατηρητές εναέριου χώρου (ΠΕΧ): επαρκής τοποθέτηση ΠΕΧ και σχέδιο απεμπλοκής που περιλαμβάνει φρασεολογία, συντονισμό και μέσα επικοινωνίας.
 6. Εκτέλεση ορθών και ελεγχόμενων ελιγμών πτήσης σε διαφορετικά σχετικά ύψη και αποστάσεις, αντιπροσωπευτικών του αντίστοιχου σεναρίου STS-02
 7. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης και των περιορισμών αντοχής του ΣμηΕΑ
 8. Απενεργοποίηση και ασφάλιση του ΣμηΕΑ
 9. Επιθεώρηση μετά την πτήση και καταγραφή τυχόν δεδομένων που σχετίζονται με τη γενική κατάσταση του ΣμηΕΑ
 10. Debriefing

Μετά το πέρας της πτητικής εκπαίδευσης, και εφόσον ο εκπαιδευτής κρίνει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος, γίνεται η πτητική αξιολόγηση του εκπαιδευομένου από τον αρμόδιο αξιολογητή. Η πτητική εξέταση / αξιολόγηση γίνεται στον ίδιο χώρο και με το ίδιο ΣμηΕΑ που έχει εκπαιδευτεί ο εκπαιδευόμενος και πάνω στο αντικείμενο της πτητικής εκπαίδευσης.

STS-01

Εφόσον η έκθεση αξιολόγησης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εκπαιδευόμενος χειριστής έχει αποκτήσει ικανοποιητικό επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων για το σενάριο STS-01, παρέχεται στον εκπαιδευόμενο από τη Σχολή η “Πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες για το σενάριο STS-01”

STS-02

Εφόσον η έκθεση αξιολόγησης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εκπαιδευόμενος χειριστής έχει αποκτήσει ικανοποιητικό επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων για το σενάριο STS-02, παρέχεται στον εκπαιδευόμενο από τη Σχολή η “Πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες για το σενάριο STS-02”

Μετά το πέρας της πτητικής εκπαίδευσης, και εφόσον ο εκπαιδευτής κρίνει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος, γίνεται η πτητική αξιολόγηση του εκπαιδευομένου από τον αρμόδιο αξιολογητή. Αν για οποιονδήποτε λόγο αποτύχετε στην αξιολόγηση, ο αξιολογητής θα σας υποδείξει τα “αδύνατα” σημεία και θα μπορέσετε να επαναλάβετε την διαδικασία στις αμέσως επόμενες πρακτικές εξετάσεις χωρίς επιπλέον χρέωση.

Αν επιλέξετε το πρόγραμμα “Πτητικά STS-01”, μετά το πέρας της πτητικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης θα λάβετε το “Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες για το σενάριο STS-01

Αν επιλέξετε το πρόγραμμα “Πτητικά STS-02”, μετά το πέρας της πτητικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης θα λάβετε το “Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες για το σενάριο STS-02

Αν επιλέξετε το πρόγραμμα “Πτητικά STS Combo”, μετά το πέρας της πτητικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης θα λάβετε:

 1. το “Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες για το σενάριο STS-01
 2. το “Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες για το σενάριο STS-02

Tο πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες για το σενάριο STS-01 ή STS-02 ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-01 ή STS-02

Το πιστοποιητικό πρακτικής επάρκειας στα Τυποποιημένα σενάρια εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό από την Αναγνωρισμένη Οντότητα (= από την Σχολή).

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία την αξιολόγηση πρακτικών δεξιοτήτων στο Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 ή STS-02, θα παραλάβετε από την Σχολή το αντίστοιχο Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-01 ή STS-02.

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
για κατόχους Α2
[ 3ήμερα τμήματα, 1 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23 - 25 Φεβρουαρίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29 - 31 Μαρτίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
[ 6ήμερα τμήματα, 2 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23
-25  Φεβρουαρίου & 01-03 Μαρτίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29
-31 Μαρτίου & 05-07 Απριλίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470