Θεωρητική Εκπαίδευση σε Τυποποιημένα Σενάρια (Standard Scenarios, STS)

Η Ευρωπαϊκή Ειδική κατηγορία

Η Ευρωπαϊκή Ειδική κατηγορία αποτελεί το επόμενο βήμα από την Ανοιχτή κατηγορία. Η Ειδική κατηγορία απευθύνεται περισσότερο σε επαγγελματίες χειριστές και αφορά πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω των περιορισμών που θέτει η Ανοιχτή κατηγορία. Ο πιο εύκολος τρόπος για να πετάξει κάποιος στην Ειδική κατηγορία είναι με κάποιο Τυποποιημένο Σενάριο (Standard Scenario, STS) ή Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου (Predefined Risk Assessment, PDRA)

Η Heliland Drone Academy είναι το πρώτο Εκπαιδευτικό Κέντρο στη χώρα μας που εγκρίθηκε από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) ως Αναγνωρισμένη Οντότητα (Recognised Entity) για να παρέχει θεωρητικές και πτητικές εκπαιδεύσεις κατά EASA στα Τυποποιημένα Σενάρια STS-01 και STS-02.

Τί είναι το Πιστοποιητικό θεωρητικής επάρκειας STS ?

Το “Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)” είναι το πιστοποιητικό θεωρητικής επάρκειας χειριστή που απαιτείται στην Ευρωπαϊκή Ειδική κατηγορία για πτήσεις με Τυποποιημένα Σενάρια.
Η θεωρητική εκπαίδευση STS είναι κοινή και για τα δύο τυποποιημένα Σενάρια (STS-01 & STS-02) και καλύπτει και τις θεωρητικές απαιτήσεις για πτήσεις με Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S01 & PDRA-S02.

Για πτήσεις με Τυποποιημένα Σενάρια (ή παράγωγα PDRA) το θεωρητικό πιστοποιητικό από μόνο του δεν επαρκεί. Θα πρέπει να έχετε και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων STS.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
“ΘΕΩΡΙΑ STS”

Τί περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΘΕΩΡΙΑ STS” περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική εκπαίδευση στην υποχρεωτική ύλη για τα Τυποποιημένα Σενάρια.
 • Θεωρητικές εξετάσεις (proctored online ή δια ζώσης) στα Τυποποιημένα Σενάρια.
 • Θεωρητική εκπαίδευση και εξετάσεις στην υποχρεωτική ύλη Α1-Α3 (για όσους δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Α1-Α3).

Πώς γίνονται και πόσο διαρκούν τα θεωρητικά μαθήματα?
Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται δια ζώσης σε ολιγομελή ταχύρρυθμα τμήματα και διαρκούν:

 • 48 ώρες (2 ΠΣΚ) αν δεν είστε κάτοχος πιστοποιητικού Α2.
 • 24 ώρες (1 ΠΣΚ) αν είστε κάτοχος πιστοποιητικού Α2.

Πώς γίνονται και τί περιλαμβάνουν οι θεωρητικές εξετάσεις?
Οι θεωρητικές εξετάσεις STS γίνονται online με την μέθοδο proctoring ή δια ζώσης στο εκπαιδευτικό μας κέντρο. Οι εξετάσεις γίνονται πανω σε γνωστό ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών:

 • 40 ερωτήσεων αν δεν είστε κάτοχος πιστοποιητικού Α2
 • 30 ερωτήσεων αν είστε κάτοχος πιστοποιητικού Α2

Συχνές Ερωτήσεις – FAQ

Η εκπαίδευση σε Τυποποιημένα Σενάρια της Ευρωπαϊκής Ειδικής Κατηγορίας απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες, μιας και δίνει τη δυνατότητα για πτητικές λειτουργίες που απαγορεύονται λόγω των περιορισμών που θέτει η ανοιχτή κατηγορία (πχ. αγροψεκασμοί, πτήσεις BVLOS, πτήσεις με > 4kg ΣμηΕΑ σε αστικό περιβάλλον κοντά σε ανθρώπους κλπ.)

Η θεωρητική εκπαίδευση στα Τυποποιημένα Σενάρια STS γίνεται με ένα υβριδικό μοντέλο δια ζώσης και ασύγχρονης on-line εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι θα παρακολουθήσετε τα θεωρητικά μαθήματα δια ζώσης στο εκπαιδευτικό κέντρο, αλλά μπορείτε να κάνετε από το σπίτι σας τα on-line κουίζ προετοιμασίας και να διαβάσετε τη θεωρία.

Τα θεωρητικά μαθήματα για μη κατόχους Α2 διαρκούν 6 ημέρες και γίνονται σε 2 συναπτά ΠΣΚ. Τα θεωρητικά μαθήματα για κατόχους Α2 λόγω μειωμένης ύλης διαρκούν 3 ημέρες και γίνονται σε 1 ΠΣΚ. Πατήστε στο κουμπί “Ημ/νίες” για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες ημερομηνίες των μαθημάτων. Αφού εγγραφείτε θα μπορέσετε να επιλέξετε το τμήμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Τα θεωρητικά μαθήματα STS περιλαμβάνουν τις ακόλουθες οκτώ (8) θεματικές ενότητες, τις οποίες πρέπει να έχετε παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πριν δώσετε τις θεωρητικές εξετάσεις:

 1. Νομοθεσία για την αεροπορία
 2. Περιορισμοί ανθρώπινων επιδόσεων
 3. Επιχειρησιακές διαδικασίες
 4. Μέθοδοι τεχνικού και επιχειρησιακού μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος
 5. Γενικές γνώσεις περί ΣμηΕΑ
 6. Μετεωρολογία
 7. Οι επιδόσεις πτήσης του ΣμηΕΑ
 8. Μέθοδοι τεχνικού και επιχειρησιακού μετριασμού των κινδύνων στον αέρα

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας υπάρχουν επαναληπτικές ερωτήσεις για την κάθε ενότητα και αφού ολοκληρώσετε όλες τις ενότητες υπάρχουν επαναληπτικά κουίζ εφ’ όλης της ύλης για την προετοιμασία σας για τις θεωρητικές εξετάσεις.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού A2, απαλλάσσονται από μέρος της θεωρίας και τα μαθήματα περιλαμβάνουν μόνο τις ενότητες 15.

Tα θεωρητικά μαθήματα STS είναι κοινά για το Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 και για το STS-02.

Τέλος, σε περίπτωση που δεν είστε κάτοχος πιστοποιητικού A1-A3 τα θεωρητικά μαθήματα θα περιλαμβάνουν (δωρεάν) την θεωρία και τις εξετάσεις της ύλης A1-A3.

Αφού έχετε ολοκληρώσει την θεωρητική εκπαίδευση και είστε έτοιμοι, μπορείτε να κάνετε τις θεωρητικές εξετάσεις on-line ανά πάσα στιγμή από την άνεση του σπιτιού σας. Οι εξετάσεις γίνονται με τη διαδικασία proctoring και θα χρειαστεί να έχετε επιτραπέζιο υπολογιστή ή laptop και καλή σύνδεση internet.

Πριν την έναρξη των εξετάσεων θα γίνει η ταυτοποίησή σας και κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει η κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας να είναι ενεργά για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Άν επιθυμείτε βέβαια μπορείτε να κάνετε τις θεωρητικές εξετάσεις και δια ζώσης στο Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Οι θεωρητικές εξετάσεις STS έχουν 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Αν όμως είστε κάτοχος διπλώματος Α2 οι ερωτήσεις είναι 30.

Από την ώρα έναρξης της θεωρητικής εξέτασης έχετε στη διάθεσή σας 50 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Η πλειοψηφία  πάντως τελειώνει κατά μέσο όρο σε 15-20 λεπτά, χάρη στην εκπαίδευσή μας και τα επαναληπτικά κουίζ προετοιμασίας.

Μόλις εγγραφείτε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό επαναληπτικών κουίζ! Το σύστημα των επαναληπτικών κουίζ χρησιμοποιεί μια συνεχώς ανανεούμενη βάση ερωτήσεων και δημιουργεί για σας ένα νέο κουίζ κάθε φορά.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι όποιος κάνει τα επαναληπτικά κουίζ αρκετές φορές, τα πάει πολύ καλά στις εξετάσεις!

Ο βαθμός που απαιτείται για να περάσετε τις θεωρητικές εξετάσεις είναι 75%.

Στην περίπτωση που ήσασταν απών στις εξετάσεις ή τυχόν δεν περάσατε, θα μπορέσετε να ξαναδώσετε στις επόμενες θεωρητικές εξετάσεις χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΌΧΙ. Για οποιαδήποτε πτήση στην Ευρωπαϊκή Ειδική κατηγορία στις πτητικές λειτουργίες με Τυποποιημένα Σενάρια (ή παράγωγα PDRA) θα πρέπει να έχετε και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων STS. Το θεωρητικό πιστοποιητικό από μόνο του δεν επαρκεί.

Το “Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα τυποποιημένα σενάρια” ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα τυποποιημένα σενάρια

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία τις θεωρητικές εξετάσεις STS, θα σας δώσουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης της διαδικασίας για να υποβάλετε στην πλατφόρμα της ΑΠΑ αίτηση για έκδοση του πιστοποιητικού θεωρητικών γνώσεων STS. Μόλις η αίτηση σας εγκριθεί, μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό από την πλατφόρμα της ΑΠΑ.

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
για κατόχους Α2
[ 3ήμερα τμήματα, 1 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23 - 25 Φεβρουαρίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29 - 31 Μαρτίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
[ 6ήμερα τμήματα, 2 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23
-25  Φεβρουαρίου & 01-03 Μαρτίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29
-31 Μαρτίου & 05-07 Απριλίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470