ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υψηλού
Επιπέδου
Κατάρτιση

Απαράμιλλη Εκπαίδευση

H Heliland Drone Academy προσφέρει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εκπαίδευσης, κατάρτισης και προετοιμασίας για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ .

Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξοικειωθείτε εύκολα και γρήγορα  με το υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρίας και να αποκτήσετε γρήγορα αυτοπεποίθηση  για τον ασφαλή και νόμιμο χειρισμό του drone σας. Θα μάθετε να σκέφτεστε σαν πιλότοι. Οι εκπαιδευτές μας είναι επαγγελματίες πιλότοι οι ίδιοι, και αυτό θα σας βοηθήσει πολύ στην απόκτηση της απαιτούμενης «αεροπορικής συνείδησης».

Θεωρητική Εκπαίδευση

Τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται σε 12μελή τμήματα και ο ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του θεωρητικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 50 ώρες σύμφωνα με τη νομοθεσία.Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν τις πιο κάτω ενότητες και ώρες διδασκαλίας:

  • Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας – Νομοθεσία ΣμηΕΑ
5 ΩΡΕΣ
  • Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας
5 ΩΡΕΣ
  • Βασική Αεροπορική Μετεωρολογία
5 ΩΡΕΣ
  • Αεροναυτιλία
8 ΩΡΕΣ
  • Ανθρώπινες Δυνατότητες
8 ΩΡΕΣ
  • Αεροδυναμική Πτήσης
6 ΩΡΕΣ
  • Επικοινωνίες
6 ΩΡΕΣ
  • Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ
7 ΩΡΕΣ

Πτητική Εκπαίδευση

Τα πτητικά μαθήματα παρέχονται από έμπειρους πιστοποιημένους εκπαιδευτές, σε ασφαλισμένα πτητικά μέσα της Σχολής. Αν είστε αρχάριος και δεν έχετε πτητική εμπειρία μην ανησυχείτε καθόλου. Θα σας καλύψουμε πλήρως σε ό,τι χρειάζεστε για την απόκτηση της αδείας σας.

Η διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης κυμαίνεται από 3 έως 18 ώρες, ανάλογα με την κατηγορία της άδειας που θέλετε να αποκτήσετε.

Για την κατηγορία UAS Pilot Α και B θα εκπαιδευτείτε σε πλατφόρμα Phantom ενώ για τις μεγαλύτερες κατηγορίες σε Spreading Wings S1000.

DJI Phantom 4 Professional     

DJI Spreading Wings S1000

Εξετάσεις

Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΣμηΕΑ διενεργούνται από την ΣΠΟΑ, με βάση γνωστό ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, που καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης. Η ΣΠΟΑ για τις εξετάσεις επιλέγει 50 ερωτήσεις από το ισχύον δημοσιευμένο ερωτηματολόγιο ΣμηΕΑ. Προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις, πρέπει το εκπαιδευτικό του κέντρο να συμπληρώσει και να υποβάλει στην ΥΠΑ/Δ2 βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης, ώστε να του επιτραπεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις.
Επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία 75% κατ’ ελάχιστον. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αποχής, ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις της επόμενης εξεταστικής περιόδου. Τα αποτελέσματα των θεωρητικών εξετάσεων διαρκούν δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

Πρακτική εν πτήσει εξέταση έχει το δικαίωμα να αιτηθεί ο υποψήφιος που έχει:
• Περατώσει τις θεωρητικές εξετάσεις με επιτυχία
• Περατώσει την πρακτική του εκπαίδευση
• Εξουσιοδότηση από το Εκπαιδευτικό του Κέντρο, εγγεγραμμένη στο ατομικό βιβλίο πτήσεων
• Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ και βεβαίωση αγγλικής γλώσσας τουλάχιστο ICAO English Proficiency Standard levels 4 ή ανώτερο (για τις κατηγορίες που απαιτείται).

Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει εξεταστή από τον πίνακα εξεταστών της ΥΠΑ.

Κατηγορίες Αδειών

Οι Άδειες Χειριστή ΣμηΕΑ διακρίνονται στις πιο κάτω κατηγορίες ανάλογα με τη μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) του drone:

Οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας παραμένουν ίδιες σε κάθε κατηγορία (50 ώρες). Η διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης κυμαίνεται από 3 έως 18 ώρες, ανάλογα με την κατηγορία της άδειας που θέλετε να αποκτήσετε.

Ικανότητες και Eιδικότητες

Η Heliland Drone Academy είναι πιστοποιημένος φορέας για την εκπαίδευση Χειριστών στον τύπο του πολυκοπτέρου (multirotor).  Λοιπές ειδικότητες και ικανότητες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ερασιτεχνικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκτός από τα επαγγελματικά προγράμματα για την απόκτηση Άδειας Χειριστή ΣμηΕΑ από την ΥΠΑ, έχουμε διαμορφώσει ειδικά για αρχάριους και ερασιτέχνες δύο κατηγορίες ευέλικτων και πολύ οικονομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για να μάθετε γρήγορα και αποτελεσματικά να πετάτε το drone σας με ασφάλεια.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των Ερασιτεχνικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΔΕΝ αποτελούν Άδειες Χειριστών ΣμηΕΑ της ΥΠΑ.

X