Προγράμματα Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση Ανοιχτής Κατηγορίας

Πρόγραμμα Α1-Α3

On-line εκπαίδευση και εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Α1-Α3 (“Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης“) που απαιτείται για ερασιτεχνική ή επαγγελματική χρήση drone στις υποκατηγορίες Α1 και Α3 της ανοιχτής κατηγορίας.

Τιμή: 50 €

Πρόγραμμα Α2

On-line εκπαίδευση και εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Α2 (“Πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή“) που απαιτείται για ερασιτεχνική ή επαγγελματική χρήση drone στην υποκατηγορία Α2 της ανοιχτής κατηγορίας. Προϋποθέτει να είστε κάτοχος πιστοποιητικού Α1-Α3.

Τιμή: 160 €

Πρόγραμμα Α1/A2/A3

Απευθύνεται σε όσους θέλουν πιστοποιητικό Α2 (“Πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή“), αλλά δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Α1-Α3. Περιλαμβάνει την ύλη Α1 – A3 και A-2 και δύο διαδικτυακές εξετάσεις.

Τιμή: 200 €

Πτητική Εκπαίδευση

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός δεν καθιστά υποχρεωτική την πτητική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό κέντρο στην ανοιχτή κατηγορία. Αν είστε αρχάριος και δεν έχετε πετάξει ποτέ, θυμηθείτε ότι η πτητική επάρκεια του χειριστή και η άρτια γνώση όλων των λειτουργιών του drone είναι στοιχεία που χρειάζονται σε μια πτήση για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και των άλλων. Οι έμπειροι εκπαιδευτές της Heliland θα είναι δίπλα σας να σας καθοδηγήσουν και να σας μάθουν να πετάτε με ασφάλεια.

Εκπαίδευση Ειδικής Κατηγορίας

Εθνικό Πρόγραμμα Ειδικότητας Νυχτερινών Πτήσεων (Night Flight, ΝF)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Ειδικότητας Νυχτερινών Πτήσεων (Night Flight, ΝF) απευθύνεται σε κατόχους εθνικής Άδειας Χειριστή ΣμηΕΑ (UAS PILOT A, UAS PILOT B, UAS PILOT C) και οδηγεί σε πιστοποίηση στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 400 €

Εθνικό Πρόγραμμα Ειδικότητας Πτήσεων με Επέκταση Οπτικής Επαφής (Extended Visual Line Of Sight, EVLOS)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Ειδικότητας Πτήσεων με Επέκταση Οπτικής Επαφής (Extended Visual Line Of Sight, EVLOS) απευθύνεται σε κατόχους εθνικής Άδειας Χειριστή ΣμηΕΑ (UAS PILOT A, UAS PILOT B, UAS PILOT C) και οδηγεί σε πιστοποίηση στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 400 €

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης Ειδικής Κατηγορίας

Σύντομα διαθέσιμα προγράμματα σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη θεωρητική και πτητική εκπαίδευση χειριστών σε τυποποιημένα σενάρια (standard scenarios) στην ειδική (specific) κατηγορία.