Προγράμματα και τιμές

Προγράμματα Ανοιχτής Κατηγορίας

Πρόγραμμα Α1-Α3

On-line εκπαίδευση και εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Α1-Α3 (“Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης“) που απαιτείται για ερασιτεχνική ή επαγγελματική χρήση drone στις υποκατηγορίες Α1 και Α3 της ανοιχτής κατηγορίας.

Τιμή: 50 €

Πρόγραμμα Α2

On-line εκπαίδευση και εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Α2 (“Πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή“) που απαιτείται για ερασιτεχνική ή επαγγελματική χρήση drone στην υποκατηγορία Α2 της ανοιχτής κατηγορίας. Προϋποθέτει να είστε κάτοχος πιστοποιητικού Α1-Α3.

Τιμή: 160 €

Πρόγραμμα Α1/A2/A3

Απευθύνεται σε όσους θέλουν πιστοποιητικό Α2 (“Πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή“), αλλά δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Α1-Α3. Περιλαμβάνει την ύλη Α1 – A3 και A-2 και δύο διαδικτυακές εξετάσεις.

Τιμή: 200 €

Πτητική Εκπαίδευση

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός δεν καθιστά υποχρεωτική την πτητική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό κέντρο στην ανοιχτή κατηγορία. Αν είστε αρχάριος και δεν έχετε πετάξει ποτέ, θυμηθείτε ότι η πτητική επάρκεια του χειριστή και η άρτια γνώση όλων των λειτουργιών του drone είναι στοιχεία που χρειάζονται σε μια πτήση για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και των άλλων. Οι έμπειροι εκπαιδευτές της Heliland θα είναι δίπλα σας να σας καθοδηγήσουν και να σας μάθουν να πετάτε με ασφάλεια.

Προγράμματα Ειδικής Κατηγορίας

Ολοκληρωμένα Πακέτα Εκπαίδευσης στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)

Ολοκληρωμένα πακέτα Θεωρητικής και Πτητικής Εκπαίδευσης στα Τυποποιημένα Σενάρια της Ευρωπαϊκής Ειδικής κατηγορίας σε συμφερότερες τιμές.

Τιμή: από 850 € έως 1300 €

Θεωρητική Εκπαίδευση στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)

Θεωρητική εκπαίδευση και εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού “Θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια” που απαιτείται για πτήσεις STS-01 / STS-02 και PDRA-S01 / PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 600 € (για μη κατόχους Α2) / 440 € (για κατόχους Α2)

Πτητική Εκπαίδευση στο Τυποποιημένο Σενάριο STS-01

Πτητική εκπαίδευση και αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού “Ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-01” που απαιτείται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 και Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S01 στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 350 €

Πτητική Εκπαίδευση στο Τυποποιημένο Σενάριο STS-02

Πτητική εκπαίδευση και αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού “Ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-02” που απαιτείται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-02 και Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 650 €

Πτητική Εκπαίδευση και στα δύο Τυποποιημένα Σενάρια
(STS-01 & STS-02)

Πτητική εκπαίδευση και αξιολόγηση για την απόκτηση των πιστοποιητικών “Ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-01” και “Ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-02” που απαιτούνται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 / STS-02 και Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινδύνου PDRA-S01 / PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Τιμή: 840 €

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
για κατόχους Α2
[ 3ήμερα τμήματα, 1 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23 - 25 Φεβρουαρίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29 - 31 Μαρτίου (1 ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470

Ημερομηνίες τμημάτων Θεωρίας STS
[ 6ήμερα τμήματα, 2 ΠΣΚ, 09:00-17:00 ]

Φεβρουάριος 2024

1ο Τμήμα :
23
-25  Φεβρουαρίου & 01-03 Μαρτίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

Μάρτιος 2024

1ο Τμήμα :
29
-31 Μαρτίου & 05-07 Απριλίου  (2ΠΣΚ, Ταχύρρυθμο)

(Θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής του
τμήματός σας όταν εγγραφείτε)

Για οποιαδήποτε απορία ή για περισσότερες
πληροφορίες καλέστε στο:
6934118470