ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Εθνικά Προγράμματα Ειδικοτήτων

Εθνικά Πρoγράμματα Ειδικοτήτων

Τα προγράμματα εκπαίδευσης Ειδικοτήτων Νυχτερινών Πτήσεων (Night Flight, ΝF) και Πτήσεων με Επέκταση Οπτικής Επαφής (Extended Visual Line Of Sight, EVLOS) απευθύνoνται σε κατόχους Εθνικής Άδειας Χειριστή ΣμηΕΑ (UAS PILOT A, UAS PILOT B, UAS PILOT C).

Οι εκπαιδεύσεις ειδικοτήτων θα διεξάγονται κανονικά μέχρι το τέλος του 2021 σύμφωνα με το παλαιό εθνικό σύστημα, με τη μόνη διαφορά πως ΔΕΝ απαιτείται πλέον η επάρκεια Αγγλικών ICAO Level 4 και Ιατρικό πιστοποιητικό Medical Class III.

Με την απόκτηση της ειδικότητας, η άδειά σας θα μετατρέπεται σε εθνική άδεια χειριστή ΕΙΔΙΚΗΣ κατηγορίας, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί ως Ευρωπαϊκή άδεια ΕΙΔΙΚΗΣ κατηγορίας.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει on-line θεωρητικά μαθήματα 10 ωρών (χωρίς θεωρητικές εξετάσεις) και πρακτικά μαθήματα 3 ώρες (NF) ή 5 ώρες (EVLOS) και εν συνεχεία Skill Test.